Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2020, 350700Beschikkingen | afhandelingVerdaging van de beslistermijn op de aanvraag omgevingsvergunning: Martinetsingel 21, Zutphen

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat bij de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (verdaagd):

 

Zaaknummer: 176848

Omschrijving: het aanbrengen van een aluminium kooiladder

Locatie: Martinetsingel 21, Zutphen

Datum verdaging : 24-12-2020

 

Het besluit om de beslistermijn met zes weken te verdagen, is geen besluit op de aanvraag omgevingsvergunning. Er kan op dit besluit geen bezwaar worden ingediend.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.

 

 

 

Zutphen, 29 december 2020

Burgemeester en wethouders van Zutphen