Gemeenteblad van Haaren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenGemeenteblad 2020, 35068Beschikkingen | afhandelingKennisgeving incidentele festiviteit Sportlaan 1a, 5076AM in Haaren (55114)

 

De burgemeester is in kennis gesteld van het organiseren van een 3e helft in de kantine met het thema Koningsnacht op zondag 26 april 2020 van 16.00 tot 22.00 uur. De melding vindt plaats op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Haaren 2013.

 

Procedure bezwaar

Als uw directe belangen worden geschaad door een genomen besluit, dan kunt u een bezwaar indienen.

Dat kan tot zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager. De datum ziet u in de openbare

bekendmaking van de verleende vergunning. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. uw naam en uw adres met handtekening;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. uw reden(en) van het bezwaar

Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.