Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 35009Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Mini Marathon Zeewolde

Naam evenement: Mini Marathon

Naam organisator: Atletiek Vereniging Zeewolde

Datum: 30 mei 2020

Locatie: Kerkplein (start) en omgeving.

Zaaknummer: 30603

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 18 februari 2020 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: