Gemeenteblad van Montfoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortGemeenteblad 2020, 350041Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Willeskop 94 in Montfoort

Op 10 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk uitbreiden van het kantoor voor de duur van 10 jaar op locatie Willeskop 94 in Montfoort. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer z-20-018020.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 - 022 50 00 of info@odru.nl.