Gemeenteblad van Montfoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortGemeenteblad 2020, 350031Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning B 2051 Linschoten, achter hof van Voorvliet 13 in Linschoten

Op 18 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijenstal in het Ecopark in Linschoten op locatie kadastraal bekend sectie B, nummer2051 Linschoten, achter hof van Voorvliet 13 in Linschoten. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer z-20-018097.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 - 022 50 00 of info@odru.nl.