Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 349920Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur tot woning aan de Bergstraat ong. te Urmond (O2020-228\0971163208)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-228\0971163208, ingekomen op 21 december 2020 voor het verbouwen van een schuur tot woning gelegen aan de Bergstraat ong. te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.