Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 349423Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Broekgraaf fase 5.10 in Leerdam

Op 21 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Broekgraaf fase 5.10 in Leerdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0611. De aanvraag betreft het bouwen van 56 woningen.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.