Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 349170Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een kantoorpand aan de Stationsstraat 57, 6181 AE Elsloo (O2020-223\0971162664)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-223\0971162664, ingekomen op 16 december 2020 voor het inrichten van een kantoorpand met bovenwoning gelegen aan de Stationsstraat 57, 6181 AE Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.