Ontwerp Bestemmingsplan Hemschool

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken het volgende bekend.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hemschool’ met de daarbij behorende stukken ligt voor iedereen ter inzage op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van zes woningen en speelvoorzieningen op de locatie van de voormalige Hemschool, Noorder Sluisstraat 31 te Hem.

Ter inzage

Dit plan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 29 december 2020 tot en met 8 februari 2021.

U kunt de documenten op twee manieren bekijken:

  • 1.

    U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0498.BPHemschool-ON01.

  • 2.

    U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hoogkarspel. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, 0228-352352 of via www.drechterland.nl.

Zienswijzen

Een ieder kan tot en met 8 februari 2021 zijn zienswijzen indienen.

Schriftelijk: aan de gemeenteraad van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG in Hoogkarspel. Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden ‘zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Hemschool’.

Mondeling: hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, een afspraak te worden gemaakt met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon 0228-352352.

Naar boven