Bekendmaking Nota reclame-uitingen APV Westerkwartier

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij in hun vergadering van 15 december 2020 de Nota reclame-uitingen APV Westerkwartier hebben vastgesteld.

 

De Algemene plaatselijke verordening Westerkwartier treedt op 1 januari 2021 in werking. Met de Nota reclame-uitingen APV wordt invulling gegeven, zowel voor vergunningverlening als voor toezicht en handhaving, aan de wijze waarop de artikelen in de APV die relevant zijn voor reclame-uitingen zullen worden toegepast.

 

De Nota reclame-uitingen APV Westerkwartier is als bijlage bij dit Gemeenteblad gevoegd.

Naar boven