Gemeente Beverwijk - Legesverordening 2021, eerste wijziging

Burgemeester en wethouders van Beverwijk;

 

Overwegende dat,

 

De Rijksministerraad maximum tarieven heeft gesteld die in 2021 zullen gelden voor reisdocumenten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de maximum tarieven voor rijbewijzen heeft goedgekeurd en dat we aansluiten bij het Legesbesluit akten burgerlijke stand,

 

De wens bestaat om net als andere jaren aan te sluiten bij deze maximumtarieven en de legesverordening 2021 aan te passen.

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b van de Gemeentewet,

 

b e s l u i t e n:

 

  • 1.

    De legesverordening 2021, eerste wijziging (INT-20-57972) vast te stellen.

Beverwijk, 15 december 2020

burgemeester en wethouders voornoemd,

de gemeentesecretaris,

drs. E.R. Loenen

de burgemeester

drs. M.E. Smit

Legesverordening 2021, eerste wijziging

 

Documentnummer INT-20-57972

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.11

Vervallen

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag tot:

1.2.1

het verstrekken van een nationaal paspoort of een nationaal zakenpaspoort of een faciliteitenpaspoort of een tweede paspoort (geldigheidsduur 10 jaar):

€74,75

1.2.2

het verstrekken van een nationaal paspoort of een nationaal zakenpaspoort of een faciliteitenpaspoort of een tweede paspoort (geldigheidsduur 5 jaar) (t/m 17 jaar):

€56,55

1.2.3

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet (geldigheidsduur 10 jaar):

€64,00

1.2.4

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet jeugdtarief (geldigheidsduur 5 jaar) (t/m 17jaar):

€32,90

1.2.5

het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen (geldigheidsduur 5 jaar):

€56,55

1.2.6

1.2.7

Voor de aanvraag van een identiteitskaart als bedoeld in artikel

23b van de paspoortwet.

de tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 worden bij een versnelde uitreiking vermeerderd met een bedrag van:

€32,90

€50,90

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3

Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag tot:

1.3.1

de afgifte of vernieuwing, dan wel de omwisseling van een rijbewijs:

€41,00

 

Naar boven