Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 348343Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning De Halstraat 42 6171 HK te Stein (O2020-216\0971162092)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-216\0971162092, ingekomen op 10 december 2020 voor het kappen van bomen gelegen aan De Halstraat 42 6171 HK te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Kappen

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.