Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 348337Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 19 6129 BN te Urmond (O2020-215\0971162091)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-215\0971162091, ingekomen op 10 december 2020 voor het kappen van bomen gelegen aan Kerkstraat 19 6129 BN te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Kappen

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.