Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 347664Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Noordzijde talud beekloop de Ur (O2020-212\0971161920)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-212\0971161920, ingekomen op 9 december 2020 voor het aanpassen van hettalud aan denoordzijde van de beekloop van de Ur gelegen tussen Elserveld, Meeldert en Steinderweg in Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.