NOTITIE WONEN LANDELIJK GEBIED GEMEENTE DOETINCHEM

 

Op 17 december 2020 heeft de raad van de gemeente Doetinchem de notitie 'Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem' vastgesteld. In deze notitie zijn de voorwaarden opgenomen die gelden voor woningsplitsing van burger- en bedrijfswoningen en voor functieverandering van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) naar wonen. De betreffende notitie is als informatieve bijlage bij deze bekendmaking gevoegd.

 

Gemeente Doetinchem, 24 december 2020.

Naar boven