Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 346988Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Molenweg Zuid Urmond (O2020-195\0971160587)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-195\0971160587, ingekomen op 25 november 2020 voor het kappen van 5 bomen aan en tbv de reconstructie van de Molenweg Zuid teUrmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Kappen

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.