Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2020, 346409Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot vaststelling van de tarieven 2021 voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties

De raad van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020

besluit vast te stellen de

TARIEVEN 2021 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES;

 

Hoofdstuk 1 BINNENSPORTACCOMMODATIES

Voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (met uitzondering van het zwembad) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2021 als volgt:

 

 

 

Overdag

avond/weekend/feestdagen**

1.

Sporthal De Dreef

 

 

 

De huur bedraagt per uur*

€ 61,55

€ 63,74

2.

Sportzaal De Duikelaar

 

 

 

De huur bedraagt per uur*

€ 46,67

€ 48,76

3.

Sportzaal Groenswaard

 

 

 

De huur bedraagt per uur*

€ 36,73

€ 39,35

4.

Gymnastieklokaal Johan Postlaan

 

 

 

De huur bedraagt per uur*

€ 25,81

€ 27,16

*

Tarieven zijn bij gedeeltelijke huur naar evenredigheid.

Gebruik van sporthal/-zalen ten behoeve van "bijzondere" evenementen zoals bijvoorbeeld muziekuitvoeringen, dierententoonstellingen, sportmanifestaties e.d. is alleen mogelijk door middel van overeenkomsten, waarin bijzondere voorwaarden en prijsafspraken zijn overeengekomen.

 

**

maandag t/m vrijdag: 16.30 - 22.30 uur

zaterdag: 9.00 - 22.00 uur

zondag: 10.00 - 18.00 uur

Hoofdstuk 2 BUITENSPORTACCOMMODATIES

Voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2021 per jaar, per sportcomplex als volgt:

 

1.

Korfbal Korbis (Sniep Oost)

€ 14.390,00

2.

Voetbal Be Fair (’t Suyt)

€ 43.857,00

3.

Voetbal ASW (Sniep Oost)

€ 30.151,00

4

Hockey Waddinxveen (Sniep West)

€ 24.670,00

5.

Atletiek Antilope (Gouwebos)

€ 12.335,00

6

Schuttersvereniging Waddinxveen (Gouwebos)

€ 1.368,00

7.

Hondenvereniging (Middelburgseweg)

€ 4.019,00

8.

Timios (beachvolleybalvelden)

€ 1.993,00

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 17 december 2020

De griffier,

mr. F.W. van der Dussen,

de voorzitter,

drs. E.J. Nieuwenhuis