Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2020, 346403Overige besluiten van algemene strekkingBesluit vaststelling commerciële tarieven sporthal en sportzalen per 1 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen;

besluiten:

de vigerende commerciële tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal en sportzalen vast

te stellen als volgt:

 

Sporthal "De Dreef"

€ 161,70 + 1,8% =

€ 164,60 per uur

Sportzaal "De Duikelaar"

€ 155,75 + 1,8% =

€ 158,55 per uur

Sportzaal "Groenswaard"

€ 132,00 + 1,8% =

€ 134,35 per uur

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

N.B.

Gebruik van sporthal/-zalen ten behoeve van "bijzondere" evenementen, zoals bijvoorbeeld muziekuitvoeringen, dierententoonstellingen, sportmanifestaties e.d. is alleen mogelijk door middel van overeenkomsten, waarin bijzondere voorwaarden en prijsafspraken zijn overeengekomen.

 

Waddinxveen, 17 november 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen,

de secretaris,

mw. A.B. Blomme

de burgemeester,

drs. E.J. Nieuwenhuis