Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 346123Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - online gecombineerd forum op donderdag 7 januari 2021

Agenda voor de vergadering van de gecombineerde forumvergadering

op: donderdag 7 januari 2021

aanvang: 20.00 uur

plaats: MS Teams, digitaal.

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

Raadsvoorstellen

4. Vaststelling verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

5. Grondbeleid en grondprijzenbeleid 2020-2021

6. Verzoek om coördinatieregeling toe te passen

7. Natuurontwikkeling Cortenoever

8. Brief van Gedeputeerde Staten provincie Gelderland over vorm van financieel toezicht

9. Vragenronde

10. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

11. Sluiting