Ontwerp Drank- en horecavergunning

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan het verzoek van:

 

J.C. Everland aan de Sportlaan 13 1687 BP Wognum om aan hen een

Drank- en Horecavergunning B (voor paracommerciële Inrichtingen) te verlenen.

Inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf donderdag 24 december 2020 zes weken inzien. Dit kan alleen na het maken van een afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

Naar boven