Aanvraag ontheffing artikel 35 van de Drank en Horecawet Stichting Skutsje Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 23-01-2020 tot en met 29-01-2020.

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

  • 1.

    05-02-2020, Stichting Skûtsje stad Harlingen, 8862 NZ – 1, aanvraag ontheffing Drank- en Horecawet voor het verstrekken van zwak- alcoholhoudende dranken tijdens het evenement roeirace en benefietconcert in het Entrepotgebouw te Harlingen. 

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

Harlingen 06-02-2020

Naar boven