Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 345639Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafonds en normbedragen 2021

 

De subsidieplafonds en normbedragen voor 2021
 • 1.

  Een subsidieplafond vast te stellen;

  a. Voor diverse activiteiten:

  - Voor ouderen van € 0,-;

  - Voor jongeren tijdens kinderspeelweken van € 4.000,- ;

  - Voor verstandelijk gehandicapten van € 0,- ;

  - Voor ehbo-verenigingen van € 0,- .

  b. Voor muziekkorpsen van € 14.045,-;

  c. Voor informele zorg van € 33.852,-.

 • 2.

  De verdeling van de beschikbare bedragen conform de Subsidiebeleidsregels Cultuur, Onderwijs, Participatie en Zorg en Welzijn vast te stellen;

  a. de normbedragen voor diverse activiteiten voor 2021 als volgt vast te stellen:

  - activiteiten voor ouderen € 0,00 per bijeenkomst;

  - activiteiten voor ouderen met externe inhuur € 0,00 per bijeenkomst;

  - activiteiten voor jongeren tijdens kinderspeelweken € 0,65 per subsidie-eenheid activiteiten voor verstandelijk gehandicapten € 0,- per bijeenkomst;

  - activiteiten voor verstandelijk gehandicapten met externe inhuur € 0,00 per bijeenkomst; en

  - EHBO-verenigingen € 0,- per lid.

  b. De normbedragen voor muziekkorpsen voor 2021 als volgt vast te stellen:

  - per instrument € 17,-;

  - per leerling muziekschool € 14,-;

  - per majorette/minirette € 9,-;

  -huisvestingskosten maximaal € 600,-; en

  - instructiekosten 10%.

  c. De normbedragen voor informele zorg voor 2021 als volgt vast te stellen:

  - per hulpcontact € 2,25;

  - per bijeenkomst zonder externe inhuur € 45,- ; en

  - per bijeenkomst met externe inhuur € 175,-.

 

Het college van burgemeester en wethouders