Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 345237Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag evenementenvergunning, Centrum Best

Op 19 december 2020 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

Kermis Best van 2 t/m 6 juli 2021

Locatie:

Centrum Best

Dossiernummer:

HZ_EVM-20-01871

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Hoe lang van te voren een evenementenvergunning moet worden aangevraagd hangt af van het risicoprofiel van een evenement. Voor evenementen met een klein risico is dat acht weken. Voor evenementen met een middelgroot risico twaalf weken en voor evenementen met een groot risico 26 weken. De burgemeester beslist op de aanvraag. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer de burgemeester zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.