Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 345227Beschikkingen | aanvraagOntwerp omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 17 in Andijk (gemeente Medemblik)

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van acht units voor het huisvesten van twaalf buitenlandse werknemers aan de Nieuwe Dijk 17 in Andijk.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 28 december 2020 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.