Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 344963Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hoefslag naast 5 in Vianen

Op 18 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Hoefslag naast 5 in Vianen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0601. De aanvraag betreft het bouwen van 2 bedrijfsunits en het realiseren van een in-/ uitrit

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.