Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 344857Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Kapelweg 11 in Best

Op 17 december 2020 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het aanvragen van eenn Drank- en Horecavergunning

Locatie:

Kapelweg 11 in Best

Dossiernummer:

HZ_DHW_V-20-01867

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt de burgemeester een beslissing op de aanvraag. Hij kan deze termijn één keer verlengen als dat nodig is. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer de burgemeester zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.