Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2020, 344609Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Plenkertstraat 55 te Valkenburg

De gemeente heeft op 21december 2020 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-000508 en DMS nummer 099489068 voor een omgevingsvergunning op locatie Plenkertstraat 55 te Valkenburg. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning -. Het besluit betreft het restaureren van muurschilderingen in de Katakomben.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. De inzageperiode is 6 weken en start op 23 december 2020. Voor het inzien van de stukken dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 043.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met telefoonnummer 14 043.