Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Langen Akker te Berg en Terblijt

Op 18 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Langen Akker te Berg en Terblijt. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-000922 en DMS nummer Z.1182901. De aanvraag betreft het realiseren van 21 appartementen en 3 grondgebonden woningen en het aanleggen van een uitrit.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@valkenburg.nl of telefoonnummer 14 043.

Naar boven