Concept evenementenbeleid ter inzage

Het college van Pijnacker-Nootdorp stelde op dinsdag 4 februari 2020 het concept-evenementenbeleid vast. Dit ligt ter inzage van 13 februari tot en met 26 maart bij de receptie van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u een zienswijze indienen via info@pijnacker-nootdorp.nl, t.a.v de heer S. Milathianakis.

Naar boven