Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 344292Beschikkingen | afhandelingBesluit nummeraanduiding, toekennen adres/huisnummer, Lingedijk 65 te Kedichem

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden heeft besloten de volgende adressen/huisnummers toe te kennen:

 

 

Lingedijk 65 te Kedichem (datum besluit: 21 december 2020, zaaknummer VHL199028)

 

 

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep tenzij u, door dit besluit, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden.

Voor het indienen van een bezwaarschrift wordt u verwezen naar de website van de gemeente Vijfheerenlanden.