Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het aanwijzen van panden voor particuliere woningverbetering (Aanwijzingsbesluit financiering panden bij Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015, nummer 1)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van de directeur van het cluster Stadsontwikkeling van 15 december 2020; kenmerk BS20/01520;

 

overwegende, dat het ter uitvoering van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015 gewenst is om de navolgende panden aan te wijzen voor de mogelijkheid van financiering van de in artikel 3.1 onder 1, 2 of 3 bedoelde investeringen;

 

gelet op de artikelen 3.4 en 4.1 van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015;

 

besluit:

 

  • I.

    De navolgende panden aan te wijzen voor de mogelijkheid van financiering als bedoeld in artikel 3.2 van de Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015.

  •  

Aantal eenheden

Oud Charlois

Nachtegaalstraat 1 t/m 33 (oneven)

29

Zwaluwstraat 1 t/m 33 (oneven) en 2 t/m 34 (even)

62

Zuidhoek 228 t/m 318

103

Carnisse

3e Carnissestraat 36 t/m 48

17

Texelsestraat 3, 57, 59, 69, 71

15

Utenhagestraat 183

1

Pendrecht

Hontenissestraat 1 t/m 11 (oneven) en 2 t/m 12 (even)

12

Kruingenstraat 1 t/m 15 (oneven)

8

Rilland Bathstraat 1 t/m 11 (oneven) en 2 t/m 12 (even)

12

Stavenissestraat 123 t/m 137 (oneven) en 124 t/m 138 (even)

16

Wemeldingestraat 2 t/m 64 (even)

32

Yersekestraat 141 t/m 151 (oneven) en 4 t/m 18 (even)

14

Subtotaal

321

Feijenoord

Beijerlandselaan 112 t/m 188 (even)

111

Slaghekstraat 52 t/m 58

15

Immobiliastraat 54

2

Donkerslootstraat 119 t/m 157

39

Breeweg 65 t/m 69g

6

Donkerslootstraat 20 t/m 68

37

West-Varkenoordseweg 205 t/m 261

22

Vlasakkerstraat 9 t/m 27

20

Hillevliet 16 t/m 76

73

Slaghekstraat 196 t/m 204

7

Wapenstraat 47 t/m 51

11

Totaal

343

Reijeroord

200

Subotaal

200

Totaal aantal eenheden Steigers op Zuid, 3e ronde

864

 

  • II.

    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en geldt tot en met 31 december 2023.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit financiering panden bij Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015, nummer 1.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 16 december 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Naar boven