Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2020, 342297VerordeningenBesluit zwembad, sportaccommodaties 2021

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020

besluit:

Artikel 1

Zwembad De Kloet

 

Recreatief

los bad t/m 3 jaar

€ 1,10

los bad t/m 17 jaar

€ 2,65

los bad vanaf 18 jaar

€ 3,40

10 badenkaart t/m 17 jaar

€ 19,05

10 badenkaart vanaf 18 jaar

€ 30,25

persoonlijk abonnement ½ jaar

€ 88,75

vakantie-instuif

€ 1,10

 

Zwemles

losse les

€ 11,65

5 lessenkaart

€ 54,60

10 lessenkaart

€ 98,30

 

Doelgroepen

MBVO los

€ 3,10

MBVO half seizoen

€ 25,55

MBVO heel seizoen

€ 51,10

trimzwemmen los

€ 6,15

10 badenkaart trimzwemmen

€ 51,10

 

Verhuur bad

heel bad per uur normaal tarief

€ 96,85

heel bad per uur laag tarief

€ 30,55

diepe bad per uur normaal tarief

€ 67,45

diepe bad per uur laag tarief

€ 21,05

 

Personele inzet

per uur maandag t/m vrijdag

€ 42,20

per uur zaterdag

€ 55,80

per uur zondag

€ 69,35

 

Diversen

zwemvierdaagse

€ 5,50

medaille

€ 2,35

diploma embleem

€ 0,75

overschoenen per paar

€ 0,30

tegeldiploma

€ 9,00

diplomakosten

€ 11,00

 

Administratief

borg zwembadpas

€ 7,85

overschrijven resterende waarde

€ 3,70

administratiekosten **

€ 8,05

annuleringskosten ***

** = bij annulering van badhuur of bij navordering lesgelden

*** = annuleringskosten 20% van de huurprijs

Artikel 2

Verhuur sportaccommodaties

 

Sporthal De Kloet en Sporthal de Flint:

voor het huren van de gehele sporthal geldt een tarief per uur van

€ 41,35

voor het huren van 2/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 34,60

voor het huren van 1/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 17,35

 

Gymzalen

voor het huren van gymzalen geldt een tarief per uur van

€ 13,50

 

Voor de verhuur aan plaatselijke clubs en instellingen gelden de onderstaande tarieven, indien deze plaatselijke clubs en instellingen zijn opgenomen op een door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde lijst. Deze lijst bestaat uit clubs en instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente Stede Broec.

 

 

Sporthal de Kloet en Sporthal de Flint

voor het huren van de gehele sporthal geldt een tarief per uur van

€ 21,00

voor het huren van 2/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 17,75

voor het huren van 1/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 8,85

 

Gymzalen

voor het huren van gymzalen geldt een tarief per uur van

€ 6,75

 

Nadere voorwaarden en bepalingen

Voor incidenteel gebruik van een onrendabel uur kan het college afwijken van de tarieven.

Bij wijziging en/of annulering van het reeds afgesloten huurcontract wordt, indien de wijziging en/of annulering minimaal 14 dagen voor de

huurdatum schriftelijk wordt doorgegeven, 20% van oorspronkelijke huurprijs in rekening gebracht.

Indien de wijziging en/of annulering niet minimaal 14 dagen voor de huurdatum schriftelijk wordt doorgegeven wordt de volledige huurprijs berekend.

Plaatselijke clubs en instellingen kunnen het college van burgemeester en wethouders schriftelijk verzoeken geplaatst te worden op de door het college vast te stellen lijst.

Voor zover een en ander niet in deze regeling is opgenomen vindt bepaling plaats door het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 3

Deze tarieven worden geheven met ingang van 1 januari 2021.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 17 december 2020

De raad voornoemd,

de griffier,

Y.P.A. Hermans

devoorzitter,

R.A.P. Wortelboer