Gemeenteblad van Het Hogeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandGemeenteblad 2020, 342263BeleidsregelsBeleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat zij in hun vergadering van 15 december 2020 hebben vastgesteld de Wmo-beleidsregels Het Hogeland 2021. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Verordening maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2020 (Gemeenteblad 2020-22371) en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland. De beleidsregels worden toegepast bij aanvragen om voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De beleidsregels zijn als bijlage bij deze publicatie gevoegd. De beleidsregels liggen uiterlijk na veertien dagen na bekendmaking in het Gemeenteblad ter inzage op gemeentelijke locatie te Winsum (Hoofdstraat West 70 te Winsum) en zijn overigens opvraagbaar per mail of telefoon. De beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

Winsum, 22 december 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente het Hogeland

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris