Grote Noord 101 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Grote Noord 101, verbouwen twee panden

Verzonden 17 december 2020

Naar boven