Bangert 60 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Bangert 60, plaatsenbeschoeiing met vlonder

Verzonden 17 december 2020

Naar boven