Vertrokken naar onbekende bestemming

Titel: ambtshalve opname gegevens over vertrek uit Nederland

Na onderzoek van de afdeling Dienstverlening bleek dat onderstaande persoon niet meer op het adres van inschrijving woont. Het college neemt over onderstaande persoon ambtshalve gegevens op in de Basisregistratie Personen over vertrek uit Nederland per 16-11-2020. Dit betekent concreet dat de betrokkenen niet meer actueel ingeschreven staan in Nederland.

Het betreft:

Dhr. P.J. Meilof

Duinweg 125

4374 ED Zoutelande

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen vanaf de publicatiedatum gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college. Dit kan ook digitaal via www.veere.nl/bezwaarmaken met behulp van een DigiD. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal uit de volgende onderdelen bestaan:

• naam en adres van de indiener;

• dagtekening;

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• reden van het bezwaar.

Het bezwaar moet binnen de daarvoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Als bezwaar wordt ingediend kan, als het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

 

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De openingstijden van de balie zijn wegens Covid-19 uitsluitend op afspraak.

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis? Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 8.30 uur ’s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

 

Naar boven