Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 341419VerordeningenHet wijzigen van de tarieven onroerende-zaakbelastingen 2021 en daarmee het wijzigen van de verordening onroerende-zaakbelastingen 2021

 

 

De heffingsmaatstaf voor de OZB 2021 is de WOZ-waarde op 1 januari 2020. Het tarievenbeleid voor de

OZB voorziet erin dat bij een stijging van de waarde van de onroerende zaken in de gemeente Best de

tarieven omgekeerd evenredig worden verlaagd en bij een daling evenzo worden verhoogd.

Inmiddels is de definitieve waardeontwikkeling van de onroerende zaken voor de WOZ in Best bekend.

De woningen stijgen met gemiddeld circa 3,7 % en de niet-woningen stijgen met gemiddeld circa 0,65 %.

Dit leidt tot de navolgende tarieven in 2021:

 

  • 1.

    Het tarief eigenaren woningen wordt 0,0895% van de heffingsmaatstaf (was 0,0927%).

  • 2.

    Het tarief eigenaren niet-woningen wordt 0,1965% van de heffingsmaatstaf (was 0,1966%).

  • 3.

    Het tarief gebruikers niet-woningen wordt 0,1576% van de heffingsmaatstaf (was 0,1578%).

 

Burgemeester en wethouders van Best, 15 december 2020