Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 341155Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Bobeldijk 154 te Spierdijk

Op 17 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Bobeldijk 154 te Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0658. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.