Gemeenteblad van Winterswijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WinterswijkGemeenteblad 2020, 340684Overige besluiten van algemene strekkingBesluit subsidieplafonds Winterswijk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2017;

besluit

 

vast te stellen het

 

Besluit subsidieplafonds Winterswijk 2021

 • 1.

  De Subsidieplafonds voor het jaar 2021 worden als volgt vastgesteld:

   

  Progr.

  Cluster naam

  Activiteit

  bedrag

  1

  Jeugd

  Steungezinnen

  13.700

  Preventie jeugd

  45.433

  Gecertificeerde instellingen

  480.000

  Veilig thuis

  200.700

  Plaatselijk jeugd en jongerenwerk

  11.950

  Speeltuinwerk

  15.116

  ‘t Stekkie

  5.000

  Jeugdgezondheidszorg 0 t/m 4 jaar

  453.926

  Jeugdgezondheidszorg maatwerk

  40.672

  Maatschappelijke ondersteuning

  Herstel Verslavingsproblematiek

  8.600

  Mantelzorgers

  146.980

  Maatjesproject

  36.200

  Welzijn ouderen

  6.632

  Buurtbemiddeling

  36.450

  Geluksbudget

  4.500

  SWW Peuteropvang

  180.215

  Volksgezondheid

  AED

  17.500

  E.H.B.O. (Eerste hulp bij ongelukken)

  500

  Slachtofferhulp

  7.938

  Preventie

  1.100

  Innovatieve activiteiten sociaal domein

  264.747*

  2

  Cultuur en ontspanning

  Erfgoed klus Brigade

  3.150

  Stichting Achterhoek Toerisme

  53.921

  Voorbereiding Stichting Terra Temporalis

  79.000

  Strandbad

  9.921

  Sportcomplex Avanti

  6.400

  Schouwburg de Storm

  558.147

  Boogie Woogie

  719.462

  Openbare bibliotheek Oost-Achterhoek

  398.332

  Muziekverenigingen

  26.317

  Exploitatie Museum

  36.317

  Villa Mondriaan (museum)

  107.940

  Lokale omroep

  15.500

  Cultuur en erfgoedpact

  15.000

  Gehandicaptensport

  1.500

  Sportcomplex Huitinkveld Trias

  14.537

  Sportcomplex WTC

  12.350

  Zwembad Jaspers

  368.917

  Inkomen en burgerparticipatie

  Voedselbank

  12.000

  Vrijwilligers

  69.500

  3

  Infrastructuur & gebiedsontwikkeling

  Belangenverenigingen buurtschappen

  11.779

  Verkeersveiligheid VVN

  5.100

  *) Betreft budget op-is-op subsidieregelingen. De regeling stopt zodra het budget besteed is.

   

 • 2.

  De wijze van verdeling van de beschikbare bedragen als bedoeld in artikel 4:26 Awb is vastgelegd in de Nadere regels subsidie Winterswijk 2021.

Winterswijk, 1 december 2020

Burgemeester en wethouders,

G.W. Goedmakers

gemeentesecretaris

B.J.J. Bengevoord

burgemeester