Besluit tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009 Gemeente Brummen

Kenmerk Z052622 / D342858

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020 met kenmerk D342856;

 

Heeft besloten:

 

  • 1.

    De verordening tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009;

 

 

 

Artikel I

De ‘Verordening Rioolheffing 2009’ wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 6 Belastingtarieven

1. De belasting bedraagt per perceel per jaar € 36,70.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt het recht voor elke volle eenheid van 1 m3 afvalwater

€ 2,09.

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

De raad van de gemeente Brummen

De griffier, D.D. Balduk

De voorzitter, A.J. van Hedel

Naar boven