Robert Stolzhof 243 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Robert Stolzhof 243, plaatsen dakopbouw.

Verzonden 14 december 2020

Naar boven