Diepenbrockhof 20 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Diepenbrockhof 20, plaatsen dakopbouw

Verzonden 16 december 2020

Naar boven