Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 339802Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Berger Maasstraat 23 6129 BC te Urmond (O2020-204\0971161205)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-204\0971161205, ingekomen op 1 december 2020 voor kapvergunning Terras Maasoever gelegen aan Berger Maasstraat 23 6129 BC te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Kappen

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.