Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2020, 339462Beschikkingen | afhandelingBesluit Milieueffectrapportage, Castersedijk 20 in Hapert, wijzigen van een varkenshouderij

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Locatie:

Castersedijk 20 in Hapert

Omschrijving:

wijzigen van een varkenshouderij (Besluit Milieueffectrapportage)

Besluitdatum:

17 december 2020

Zaaknummer:

BLA-2020-1376

Onderdelen:

  • Milieu

Procedure:

Regulier

Tegen dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. Dit besluit wordt opgenomen in het (ontwerp) besluit voor de omgevingsvergunning die voor dit project noodzakelijk is. Tegen dat besluit staan rechtsmiddelen open.