Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 339431Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit omgevingsvergunning, Koppelstraat/Ringweg te Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben het voonemen een omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning is bestemd voor:

Omschrijving:

het realiseren van zonneveld "de Vleut"

Locatie:

Koppelstraat/Ringweg te Best

Activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Dossiernummer:

WABO_VERG-19-01245

 

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de stukken die daarbij horen kunt u inzien op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.

Burgemeester en wethouders willen de vergunning verlenen. Als u het hier niet mee eens bent kunt u ons uw zienswijze geven. Vanaf 23 december 2020 kunt u gedurende zes weken een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.