Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 339417Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Heerstraat Zuid 18a 6171 KG te Stein (O2020-225\0971162760)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-225\0971162760, ingekomen op 17 december 2020 voor het plaatsen van een stal gelegen aan Heerstraat Zuid 18a 6171 KG te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.