Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 339159Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Burg de Witstraat 45 6181 BV te Elsloo (O2020-222\0971162661)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-222\0971162661, ingekomen op 16 december 2020 voor het vergroten van een dakkapel gelegen aan Burg de Witstraat 45 6181 BV te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.