Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 338855Overige besluiten van algemene strekkingSubsidies Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 2021

 

 

Op 15 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting voor 2021 CZW-bureau de subsidieplafonds voor 2021 vastgesteld. Dit op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht e.v. en artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Vlissingen 2018. De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2021 aan. De verleende subsidies kunnen lager zijn.

 

 

De subsidieplafonds voor 2021 zijn:

 

Voor Maatschappelijke Opvang

€ 7.274.685

Voor Vrouwenopvang

€ 2.536.341

Ophoging Vrouwenopvang*

€ 641.220

Totaal

€ 10.452.246

* Onder voorbehoud van goedkeuring Artikel 12-inspecteur en provincie Zeeland als toezichthouder.

 

Het subsidieprogramma is als volgt opgebouwd:

 

Subsidies Maatschappelijke Opvang

€ 3.674.027

Subsidies Begeleiding

€ 1.740.606

Subsidies Verslavingsbeleid

€ 1.021.010

Subsidies Bemoeizorg

€ 425.280

Subsidies Zwerfjongeren

€ 413.762

TOTAAL Maatschappelijke Opvang

€ 7.274.685

 

 

Subsidies Vrouwenopvang

€ 1.294.615

Subsidies Begeleiding

€ 125.789

Veilig Thuis

€ 1.115.937

Uitvoering wettelijke extra taken*

€ 641.220

TOTAAL Vrouwenopvang

€ 3.177.561

* Onder voorbehoud van goedkeuring Artikel 12-inspecteur en provincie Zeeland als toezichthouder.

 

College van Burgemeester en wethouders van Vlissingen, 15 december 2020