Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 338727Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Platijkweg 1 6171 XA te Stein (O2020-190\0971159191)

Kennisgeving verlenging beslistermijn:

Burgemeester en wethouders van de gemeenteStein hebben besloten om de beslistermijn van de op 11 november 2020 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2020-190\0971159191 voor het oprichten van een long stay logiesverblijf voor stagaires gelegen aan Platijkweg 1 6171 XA te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.

 

Rechtsbescherming:

Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.