Planschadeovereenkomst Kleine Marktstraat 2 te Asten 

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 11 december 2020 een planschadeovereenkomst zijn aangegaan. Genoemde overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie G, nummer 2819, plaatselijk bekend Kleine Marktstraat 2 te Asten. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over planschade ligt met ingang van 22 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.

 

Naar boven